Om Sigridslunds Café & Event 

Vi som driver Sigridslunds Café & Event är Per-Olov och Åsa Jacobsson.
Förutom caféerna, till vilka vi bakar allt själva, har vi från början på 1990-talet , inspirerat och undervisat mellan 12 000-15 000 15-åringar över hela Sverige per år att dansa bl.a. bugg, foxtrot och vals och skapat danskvällar för dom. Samt arbetat med koreografi och undervisning i folklig dans och turnerat med olika grupper som dansare inom folkdans.

Kontakta oss

Sigridslunds skola 1826-2009

År 1730 förvärvades Vibyholms gods av den släkt som ännu äger den.
Slottet var då ganska förfallet och renovering och uppbyggnadsarbete påbörjades, vilket pågick under en lång tid och fick stor betydelse för Årdala socken.
1783 gjorde dåvarande ägarna Ebba Margareta och Carl Bonde Vibyholm till fideikommiss för sin andre son Fredrik Ulf Bonde för att säkerställa släktens innehav av godset. Fredrik tillträdde godset 1791, 17 år gammal och verkade där till sin död 1852.
Då slottet var kallt om vintern, så tillbringade Fredrik och hans fru Ulrika Lewenhaupt endast somrarna på Vibyholm. Han och hustrun ägnade stort intresse både för driften av godset och sina underordnade, men även för sockens verksamhet och folk.
Genom sitt umgänge med andra godsägare insåg han tidigt att den ökande befolkningen behövde lära sig läsa, räkna och skriva för att klara sina uppgifter.
Fredrik beslöt att bygga och donera en skola till socken. Byggnaden stod klar 1826 och fick namnet Sigridslund till minne av parets avlidne dotter Sigrid (4 år gammal).
Byggnaden avvek från ortens byggnadsteknik utan liknande mer en mindre herrgård.
Likaså uppfördes en ekonomibyggnad i en sorts korsvirkesteknik. Som donator utfärdade Fredrik själv bestämmelserna och kallade skolan för Sigridslunds uppfostringsanstalt med syfte att inplanta moralisk förbättring och uppfostra eleverna till hedervärda och kunniga medborgare.
Invigningen skulle ske på makarnas silverbröllopsdag som även var midsommarafton. Festligheterna flyttades till Sigridslund och invigningen skulle firas med kanonsaluter. Något gick fel vid avfyrningen och äldste sonen Carl skadades och avled när kanonen sprängdes. Skolverksamheten påbörjades dock under hösten 1826 och senare utökades donationen med skolhemmet Carlsberg (1842) till minne av sonen. Ännu idag påminns alla besökare av den tragiska händelsen vid invigningen av den minnessten som greveparet lät resa framför skolan ”Till stoftet af en älskad son, Carl Adolf Bonde”

Kontakta oss