Om oss

Sigridslunds Café & Event AB

Vi som driver Sigridslunds Café & Handelsbod är Per-Olov och Åsa Jacobsson med familj.
Förutom caféet, driver vi också företaget  Dansinspiratörerna, där vi lär mellan 12 000-15 000 15-åringar över hela Sverige per år att dansa socialdans. Gå in på www.dansinspiratorerna.se för mer info.
Få information om våra evenemang här!

Gult vackert hus från Sigridslunds café & handelsbod
Åsa & Per-Olov från Sigridslunds café & handelsbod

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig!

0706 75 11 18

Kontakta oss

Sigridslunds kulturförening, en förening för kultur på Sigridslund!

Föreningens syfte är att stödja och skapa kulturevenemang på Sigridslunds skola.
Med kultur menar vi musik, teater och konst men även mat och dryck.
Det är kulturföreningen som bokar och administrerar de olika kulturella evenemangen som sker på Sigridslunds café!


Stöd kulturlivet på Sigridslund och Årdala; Bli medlem i föreningen och få samtidigt förmåner som t.ex. billigare entré på konserter!  Medlemsavgift 200 kr/år  

Mer infomation om Kulturföreningen klicka här!

 

Sigridslunds skola 1826-2009

År 1730 förvärvades Vibyholms gods av den släkt som ännu äger den.
Slottet var då ganska förfallet och renovering och uppbyggnadsarbete påbörjades, vilket pågick under en lång tid och fick stor betydelse för Årdala socken.
1783 gjorde dåvarande ägarna Ebba Margareta och Carl Bonde Vibyholm till fideikommiss för sin andre son Fredrik Ulf Bonde för att säkerställa släktens innehav av godset. Fredrik tillträdde godset 1791, 17 år gammal och verkade där till sin död 1852.
Då slottet var kallt om vintern, så tillbringade Fredrik och hans fru Ulrika Lewenhaupt endast somrarna på Vibyholm. Han och hustrun ägnade stort intresse både för driften av godset och sina underordnade, men även för sockens verksamhet och folk.
Genom sitt umgänge med andra godsägare insåg han tidigt att den ökande befolkningen behövde lära sig läsa, räkna och skriva för att klara sina uppgifter.
Fredrik beslöt att bygga och donera en skola till socken. Byggnaden stod klar 1826 och fick namnet Sigridslund till minne av parets avlidne dotter Sigrid (4 år gammal).
Byggnaden avvek från ortens byggnadsteknik utan liknande mer en mindre herrgård.
Likaså uppfördes en ekonomibyggnad i en sorts korsvirkesteknik. Som donator utfärdade Fredrik själv bestämmelserna och kallade skolan för Sigridslunds uppfostringsanstalt med syfte att inplanta moralisk förbättring och uppfostra eleverna till hedervärda och kunniga medborgare.
Invigningen skulle ske på makarnas silverbröllopsdag som även var midsommarafton.
Festligheterna flyttades till Sigridslund och invigningen skulle firas med kanonsaluter.
Något gick fel vid avfyrningen och äldste sonen Carl skadades och avled när kanonen sprängdes.
Skolverksamheten påbörjades dock under hösten 1826 och senare utökades donationen med skolhemmet Carlsberg (1842) till minne av sonen.
Ännu idag påminns alla besökare av den tragiska händelsen vid invigningen av den minnessten som greveparet lät resa framför skolan ”Till stoftet af en älskad son, Carl Adolf Bonde”

  • historisk bild
  • historisk bild
  • Carl Adolf Bonde
  • Gammal bild på barn vid skolbänkar

Undervisningen från början bestod av de vanliga teoretiska ämnen som läsning, skrivning, räkning och sång, men också praktiskt arbete på inrättningens jordbruk som bestod av 14 hektar.
Personalen bestod av en lärare för teoretiska ämnen, en rättare för praktiska arbetet och en föreståndarinna som skötte skolans hushåll och undervisade flickorna i praktiskt arbete. Byggnaden innehöll även en lärarbostad som utnyttjades ända fram till 1970 talet.
Efter folkskolereformen 1842 ökade elevunderlagen och man startade skolar i Stäringe, Forssa och Skällby för att täcka behoven av undervisning.
1913 skänkte Carl Bonde Sigridslunds skola till socknen.

Skolan fick mycket beröm och 1926 fick man även utrymme för småskolan i huvudbyggnaden.
Under 1940-talet så minskade befolkningen och även elevunderlagen och man fick svårt att fylla alla skolor i bygden med elever.
Mot slutet av 1940-talet infördes skolskjutsar i Årdala eftersom man centraliserade skolorna och vissa skolar lades ner.
Årdala uppgick 1952 i Sparreholms storkommun. 1964 lades Skällby skola ner och Sparreholm övergick samma år till Flens kommun.

Sommaren 2009 läggs skolan ner efter många års kamp och vikande elevunderlag.
2012 så köper Malin Öberg (Bonde) tillbaks skolan från Flens Kommun och därmed är cirkeln sluten.